Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.premiumoutlet.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na bezproblémové doručenie tovaru.  Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy: zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov